ירון ספקטור

פרטי המחבר

יום הרישום: פברואר 17, 2013

מאמרים אחרונים

  1. היום יום ההולדת שלי…מסתבר — מרץ 8, 2013

רשימות המאמרים של הכותב

מרץ 08

היום יום ההולדת שלי…מסתבר

giveLittleLove
התוכן פתוח לנרשמים לקבוצת ערכת כנס אומנות השינוי 2013, ערכת צעדים פשוטים 2013 and ערכת הכנס וצעדים ראשונים בלבד היכנסו לצפות בתוכן. או או בקשו אישור להרשמה כאן